Profil działalności

Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej (Statut Towarzystwa, §6)

Przekaż 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego